Mata kuliah ini mengajarkan manusia teknik dalam menghafal Quran dengan tepat dan mengkaji ayat-ayat pilihan yang berkenaan dengan hukum dan mukjizat sains dalam Al-Quran.

Synchronous Meeting Type: Fully Online